top of page

Om Oss

Montessoriförskolan Gitarren är en trygg och familjär miljö där vi blandar utelek, teoretisk inlärning och självständiga aktiviteter för att utveckla varje barn på bästa sätt.

Vi har utrymme för 50 barn på Gitarren. Med välutbildade montessorilärare, förskollärare, småbarnspedagoger och barnskötare. 

Vi har en fin gård med en stor lekplats utomhus där barnen kan utveckla sin motorik i frihet. Vi arbetar hela tiden med att förbättra förskolans miljö så att den ska vara tillgänglig, trygg och stimulerande för barnen på förskolan. Lokalerna är utformade så att de möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet som stödjer både det enskilda barnets utveckling och lärande samt grupprocessen. Vi vill att miljön skall inspirera barnet att utforska omvärlden.

Jag, Suzan Adriess startade min första montessoriförskola, Pyramiden på Grevgatan, Östermalm i augusti 2005. Därefter öppnade jag två till montessoriförskolor, ”Gitarren” i Skarpnäck 2010 och ”Bromma Planeten” i Bromma 2012.

Jag har båda en pedagogisk högskoleutbildning och har även vidareutbildning till montessorilärare för förskola och grundskola, på det har jag även mycket praktisk erfarenhet av att leda och arbeta i förskolan. Jag erhåller även en Masterexamen i Företagsekonomi. 

Vid sidan om mitt arbete har jag studerat vidare till Utbildningsledare och Rektorsutbildning. Jag blev klar i maj 2016.

 

Som person har jag ett stort intresse för personlig utveckling, konst och skapande. Förutom montessoripedagogiken har jag detta som ledstjärna för mitt företag.

Min vision är att expandera men med ökad kvalitet. Jag vill skapa en harmonisk arbetsplats för såväl barn som pedagoger och föräldrar, med goda utvecklingsmöjligheter såväl fysiskt som intellektuellt, socialt och emotionellt.

Montessori

Montessoripedagogiken bygger på barnens egna utveckling där barnens nyfikenhet och upptäckarglädje tas tillvara.  Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är två av de viktigaste förutsättningarna. Målet för aktiviteterna i montessoriförskolan är att lägga grunden till egenvärde och självtillit.  Dessutom skall varje barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

bottom of page